Den Uendelige Historie

Kapitel - illustrationer til Michael Endes historie
lavet i 1985 - 86
teknikken er lavering med aqvarel